top of page


Ing. Ľuboš Rummel

Prezident klubu

Tel.: 0905710597

Email: lubos.rummel@matep.sk

Dušan Paška

Generálny manažér

Tel.: 0905310394

Email: paska@matepba.sk

Marián Kostolanský

Člen výboru

Tel.:0910993966

Email: marian.kostolansky@ivankanet.sk


Ivan Droxel

Člen výboru

Tel.: 0907801882

Email: ivan.droxel@gmail.com

FAKTURAČNÁ ADRESA:

Názov:               Futbalový klub Slovan Ivanka pri Dunaji

Právna forma:    Občianske združenie

Adresa:              Vajnorská 6, 900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO:                   31811124

DIČ:                   2022058247

IBAN:                 SK4075000000004030021660

bottom of page