FAKTURAČNÁ ADRESA:

Názov:               Futbalový klub Slovan Ivanka pri Dunaji

Právna forma:   Občianske združenie

Adresa:             Vajnorská 6, 900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO:                   31811124

DIČ:                   2022058247

IBAN:                 SK2052000000000008039444