top of page

POSLANIE KLUBU a HLAVNÉ BODY ČINNOSTI

Poslaním klubu FK SLOVAN IVANKA PRI DUNAJI je vytvárať možnosti na rozvoj mládeže prostredníctvom športu „futbal“ po telesnej a mentálnej stránke. Vychovávať mládež k hodnotám slušnosti a rešpektovania jeden druhého. Uspokojovať širokú verejnosť so záujmom v oblasti kultúrno-spoločenského vyžitia.

Body činnosti:

•Zabezpečovať rozvoj futbalu v obci a reprezentovať obec na lokálnej a medzinárodnej úrovni

•Vytvárať podmienky pre športovú činnosť vlastných futbalových družstiev a členov klubu v organizovaných súťažiach prevažne Bratislavského futbalového zväzu a jeho oblastných zväzoch.

•Vytvárať ekonomické, materiálno – technické, personálne a odborné podmienky pre športovú činnosť klubu.

•Spolupracovať s miestnym orgánom štátnej správy a samosprávy, školou, spoločenskými organizáciami, s fyzickými a pravnickými osobami v prospech rozvoja futbalu v obci.

HISTÓRIA KLUBU

Začiatky futbalu v Ivanke siahajú do r. 1919. V tomto roku založil p. A. Vosátko  Ivansko-Farniansky mládežnícky spolok zameraný na šport a kultúru. Spolu s prvými funkcionármi a nadšencami vybudovali prvé ihrisko vo Farnej. Kostru družstva tvorili vojaci z Vajnorských a Bratislavských kasarní. Prvé zápasy odohrali z odvekým rivalom zo susednej obce Bernolákovo. Prvé regulérne ihrisko bolo vybudované v r. 1923 v miestach dnešnej Kmeťovej ulice so šatňou v klubovni u Mišíkovcov.

 

V r. 1929 začal klub hrať pod názvom Športový klub Štefánik Ivanka pri Dunaji. Predsedom FK sa stal J. Kučera a tajomníkom L. Mišík. Po roku prípravných zápasov sa oddiel prihlásil do riadnej súťaže. Z tohto  družstva odišiel hrať v r. 1934 do ŠK Bratislava p. Jozef Luknár, ktorý v ňom zožal veľké úspechy ako chýrny kanonier a reprezentant ČSR známy aj pod prezývkov “ Kladivo” !

V r. 1939 pod vplyvom politických zmien zanikol aj klub Štefánik. Krátko po 2. Svetovej vojne v r. 1947-48 bolo postavené dnešné ihrisko. Koncom 50. Rokov vytvoril bývalý futbalista Š. Trnčík skvelý dorastenecký kolektív, ktorý nielenže vyhral krajské majstrovstvá, ale dvakrát sa turnajovým spôsobom prebojoval aj do záverečných bojov o titul majstra ČSR. Titul im síce unikol, boli však druhí v republike ! V následujúcich rokoch vytvorili úspešní dorastenci aj základ kvalitného mužstva seniorov, ktoré v r. 1962 vybojovalo divíziu. Vtýchto slávnych časoch hrali v Ivanke mužstvá z Piešťan, Partizánskeho, Holíča, Nových Zámkov a tiež rezervy Slovana Bratislava, Interu, Trnavy a Trenčína.

 

V r. 1963-64 unikol ivanským futbalistom postup do II. ligy. V týchto časoch bola návštevnosť aj 1000 divákov na zápas. Po tomto slávnom období sa dostavil postupný pokles výkonnosti Ivanského futbalu, pretože najlepší miestny hráči odišli do mužstiev vyšších súťaží, niektorý aj do prvoligových mužstiev.

 

Aj v nasledujúcich obdobiach vyrástlo v mládežníckych družstvách Ivanky zopár výborných futbalistov, ktorí však odišli hrať do klubov hrajúcich republikové súťaže.

 

V poslednom období sa náš klub opäť zameral hlavne na výchovu mládeže a postupne sa dostavujú prvé úspechy.

bottom of page